Wyszukaj:
Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Statut Szkoły
•  Stanowiska
•  Wewnątrzszkolny Systemy
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Działania bieżące
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
•  Dokumenty
•  Atykuły
•  Konkursy
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Organy Szkoły
•  Dyrekcja Szkoły
  Zamówienia publiczne
•  Ogłoszenie
•  klauzula informacyjna IODO
  POMOC
•  Instrukcja obsługi BIP
  Akty prawne
•  Zarządzenia dyrektora
  Ochrona Danych Osobowych
•  Obowiązek informacyjny
Pomoc
Statystyki

262767
od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Atykuły Wersja do druku

15-lecie PSM I st. im.Oskara Kolberga w Lubaniu

 

 

      W latach 1985-1991 „Zameczek” na Kamiennej Górze w Lubaniu poddano kapitalnemu remontowi, a władze miejskie zastanawiały się nad jego kolejnym przeznaczeniem. W Lubaniu nie brakowało miłośników i pasjonatów muzyki, którzy starali się o to, by dzieci i młodzież miasta Lubania mogły kształcić i rozwijać swe uzdolnienia muzyczne. Dzięki sugestiom i staraniom radnych miasta Lubania   zadecydowano, że w „Zameczku” siedzibę będzie miała szkoła muzyczna. Do tej pory Lubań nie posiadał tego typu szkoły artystycznej, która zapewniałaby profesjonalną edukację muzyczną dzieciom i młodzieży Miasta Lubania i Powiatu Lubańskiego.

Zarządzeniem z dnia 22 X 1991 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie powołało do życia Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Lubaniu, której dyrektorem mianowano mgr Adama Koczana.

W dniu 17 kwietnia 2000 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Lubańskim w sprawie przejęcia prowadzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  przez Organ Samorządu Terytorialnego – Starostwo Powiatowe w Lubaniu.  Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Głównym zadaniem szkoły muzycznej w procesie edukacji jest:

§        rozbudzanie i rozwijanie podstawowych zdolności artystycznych dzieci i młodzieży

§        umuzykalnienie oraz przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki

§        przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stopnia

§        wychowanie osób oddziaływujących na otoczenie w sferze kultury

 

        Okres 15 lat funkcjonowania szkoły, to czas wytężonej pracy zarówno uczniów jak i pedagogów. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubaniu kształci uczniów w takich specjalnościach jak: akordeon, fortepian, flet,  gitara, klarnet, saksofon i skrzypce. Zajęcia prowadzone są w cyklu sześcioletnim (dzieci w wieku 6 – 10 lat) oraz czteroletnim (dzieci powyżej 10 roku życia).Oprócz zajęć indywidualnych gry na danym instrumencie uczniowie zdobywają wiedzę w trakcie zajęć teoretycznych kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych. W szkole odbywają się także zajęcia chóru ogólnoszkolnego oraz zespołów instrumentalnych.

Uczniowie szkoły muzycznej oprócz nauki mają okazję uczestniczyć w imprezach i wycieczkach organizowanych przez Dyrekcję szkoły, Grono Pedagogiczne oraz bardzo aktywnie działającą Radę Rodziców.

Uczniowie szkoły reprezentują ją w niezliczonej ilości przeglądach i konkursach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz inne szkoły muzyczne w Polsce osiągając wysokie noty. Absolwenci szkoły z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia w Zgorzelcu, Jeleniej Górze , Wrocławiu i Krakowie. Wychowankowie naszej szkoły są także studentami Akademii Muzycznych w Gdańsku , Warszawie i Wrocławiu. Nauczyciele naszej szkoły to wysoko kwalifikowana kadra  z przygotowaniem pedagogicznym.

 PSM I stopnia w Lubaniu współpracuje z wieloma podmiotami na terenie Miasta Lubania i Powiatu Lubańskiego, uświetniając występami uczniów i nauczycieli imprezy okolicznościowe oaz upowszechniając kulturę muzyczną poprzez audycje umuzykalniające  dla przedszkoli i szkół.

 

      PSM I stopnia w Lubaniu jest także organizatorem konkursów muzycznych dla szkół muzycznych I stopnia o zasięgu regionalnym, które na stałe weszły do kalendarza regionu dolnośląskiego. Są to:

-                          Międzyszkolny Konkurs Miniatur ( specjalność: gitara, skrzypce, wiolonczela)

-                          Dolnośląski Konkurs Akordeonowy

-                          Dolnośląskie Miniaturowe Zmagania Flecistów pod  Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Uczniowie szkoły muzycznej wielokrotnie w mijającym okresie czasu prezentowali swoje umiejętności poza granicami kraju:

-                          1996r.  Skjern –      Dania

-                          1999r.  Stuttgart –    Niemcy

-                          2001r.  Pilzno   -    Czechy

-                          2004r.  Frydlant –   Czechy

-                          2005r.  Frydlant –   Czechy

-                          2006r.  Hildesheim – Niemcy

Z uwagi na duże zainteresowanie nauką gry na instrumentach przy PSM I stopnia w Lubaniu w roku 2003 powstało Społeczne Ognisko Muzyczne nad którym opiekę sprawuje Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne w Jeleniej Górze a tajniki gry na wybranym instrumencie mogą odkrywać wszyscy chętni bez względu na wiek.

Nadanie  szkole imienia Oskara Kolberga - ojca polskiej etnografii, folklorysty i kompozytora, jednego z najwybitniejszych twórców narodowej kultury muzycznej, który  ocalił od niepamięci zbiorową twórczość ludową i utrwalił na piśmie przekazany tradycją dorobek wielu pokoleń - w roku jubileuszowym 15-lecia istnienia PSM I stopnia w Lubaniu jest podkreśleniem, jak ważnym elementem kształtowania postaw młodego człowieka jest edukacja artystyczna oraz skutkować będzie dalszym rozwojem placówki.

 

Dziękując organowi prowadzącemu PSM I stopnia w Lubaniu - Starostwu Powiatowemu , organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny - Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie , Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Dolnośląskiego we Wrocławiu, Urzędowi Miasta Lubania oraz wszystkim osobom i instytucjom, które wspomagały szkołę w mijającym 15-leciu działalności  mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy aktywnie uczestniczyć w  krzewieniu kultury muzycznej na rzecz naszego miasta i regionu.

                                                   Z muzycznym pozdrowieniem

                                                               Paweł Okienko

                                   Dyrektor PSM I stopnia im. Oskara Kolberga

                                                        w    Lubaniu

 

 

DYREKTORZY I NAUCZYCIELE ORAZ ADMINISTRACJA I OBSŁUGA PSM I W LUBANIU W LATACH 1991-2006

 

Dyrektorzy

Adam Koczan        1991-1999

Marian Kostecki    1999-2001

Bogdan Górnik      2001-2002          

Paweł Okienko       2002-nadal

 

Nauczyciele

Bauśkowa Ludmiła – nauczyciel gry na akordeonie

Bącal Janusz - nauczyciel gry na skrzypcach

Brzonkalik Bolesław – nauczyciel gry na gitarze

Chudzio Anna – nauczyciel gry na flecie

Florkowski Jan – nauczyciel gry na akordeonie

Górnik Bogdan – nauczyciel gry na akordeonie

Janda Barbara – nauczyciel gry na wiolonczeli

Koczan Adam – nauczyciel gry na skrzypcach

Kolanowski Lech – nauczyciel gry na akordeonie

Konopczyńska Halina – nauczyciel gry na skrzypcach

Konopczyński Zdzisław – nauczyciel gry na saksofonie

Kosiarek Sławomir – nauczyciel gry na akordeonie

Kostecki Marian – nauczyciel gry na flecie

Kowalski Michał – nauczyciel gry na trąbce

Krynicka Anna – nauczyciel gry na fortepianie

Kuna Maria – nauczyciel gry na fortepianie

Leszczyńska – Markiewicz Katarzyna – nauczyciel gry na gitarze

Okienko Dorota – nauczyciel  kształcenia słuchu, rytmiki oraz chóru

Okienko Paweł – nauczyciel gry na skrzypcach

Pińczuk Agata – nauczyciel gry na fortepianie

Rośniak–Zamojcin Dorota – nauczyciel gry na fortepianie

Rutkowska Grażyna – nauczyciel gry na fortepianie

Spiesz Krzysztof – nauczyciel gry na trąbce i waltorni

Straburzyńska Dorota – nauczyciel gry na fortepianie

Szichow Leonid – nauczyciel gry na akordeonie

Szichow Ludmiła – nauczyciel gry na fortepianie

Ślusarz Urszula – nauczyciel gry na flecie

Śpiewak Wanda – nauczyciel gry na akordeonie

Śpiewak Jarosław – nauczyciel gry na gitarze

Świtalski Mikołaj – nauczyciel gry na gitarze

Tatanaszwili Eka – nauczyciel gry na fortepianie

Tatanaszwili Nana – nauczyciel gry na fortepianie

Trepiak Janusz – nauczyciel gry na klarnecie i saksofonie

Uchmanowicz Marta – nauczyciel gry na akordeonie

Wiktorowska Beatryca – nauczyciel kształcenia słuchu, audycji muzycznych i fortepianu

Yagovenko Yanina – nauczyciel gry na fortepianie

Żyzny Lech – nauczyciel kształcenia słuchu

                          

Pracownicy administracji

Iwińska Teresa

Michajluk Alicja

Sławińska Bożena

Pracownicy obsługi

Baśkiewicz Stanisław

Filar Jadwiga

Góral Jan

Laskowski Andrzej

Obrębalski Ryszard

Piechota Grażyna

Polak Jan

Siemierz Andrzej

Słoboda Stanisław
Szober Mirosław

Trusz Dariusz

Zając Dariusz

Zając Franciszek

Zając Regina

 

NAUCZYCIELE ORAZ PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ROKU JUBILEUSZOWYM  2006/2007

Dyrektor

- mgr Paweł Okienko


Nauczyciele

- mgr Ludmiła Bauśkowa

- mgr Bolesław Brzonkalik

- mgr Dorota Okienko

- mgr Urszula Ślusarz

- mgr Nana Tatanaszwili

- mgr Janusz Trepiak

- mgr Marta Uchmanowicz

- mgr Beatryca Wiktorowska

- mgr Yanina Yagovenko


Pracownicy administracji

- Teresa Iwińska

- Bożena Sławińska

 

Pracownicy obsługi

- Ryszard Obrębalski

- Grażyna Piechota

- Stanisław Baśkiewicz

 

 

 

 

UCZNIOWIE W ROKU JUBILEUSZOWYM 2006/2007

 

Klasa I cykl sześcioletni

1.      Antosik Adrianna

2.    Bartolewski Emil

3.    Cichoń Katarzyna

4.    Gola Gabriela

5.    Gorlach Jakub

6.    Hryciuk Karolina

7.    Iwiński Wojciech

8.    Juncewicz Paulina

9.    Kin Aleksandra

    10.Liczner Szymon

 11.     Markuszewski Maciej

 12.   Salawa Maria

 

Klasa I cykl czteroletni

1.      Bernat Izabela

2.    Chełchowski Igor

3.    Krzak Kamila

4.    Kurzawski Dawid

5.    Stępień Zuzanna

6.    Szczygieł Ewa

7.    Witkoś Anna

8.    Wróbel Patrycja

9.    Zakrzewski Karol

   10. Chodkowska Joanna

   11. Ołpińska Alicja

 

Klasa II cykl sześcioletni

1.      Byk Mateusz

2.    Chojnacki Krzysztof

3.    Grzechnik Ariana

4.    Iwanek Agata

5.    Jewiarz Marta

6.    Korzeniowska Roksana

7.    Kurz Sara

8.    Łamasz Jakub

     9.Suszyński Leon

    10.Szmigiel Zuzanna

    11. Walter Szymon

    12. Wałęga Agata

    13. Witków Łukasz

    14.  Wolfram Milena

 

Klasa III cykl sześcioletni

1.      Animucka Anna

2.    Bartolewska Justyna

3.    Janeczko Justyna

4.    Jurczenko Paulina

5.    Masełko Konrad

6.    Szmigiel Weronika

7.    Wardenga Aleksander

8.    Watras Michał

9.    Welc Hanna

    10.Zatoński Mikołaj

 

Klasa IV cykl sześcioletni

1.      Animucka Aleksandra

2.    Czarniecka Marta

3.    Dąbrowicki Oskar

4.    Gapski Michał

5.    Gapski Szymon

6.    Jabłońska Adrianna

7.    Jabłońska Aleksandra

8.    Jaworski Kacper

9.    Kmieć Katarzyna

    10. Kubicki Wojciech

    11. Kusibab Filip

    12. Litwińczuk Patrycja

    13. Podbucka Olga

   14. Rozenbajger Jakub

   15. Rozenbajger Maria

   16. Szwarczyńska Zuzanna

   17. Śliwiński Michał

   18. Trela Zuzanna

   19. Walter Kacper

 

Klasa V cykl sześcioletni

1.      Chorbotowicz Agata

2.    Frencer Barbara

3.    Jaworski Bartosz

4.    Kozłowska Natalia

5.    Michalik Joanna

6.    Okienko Anita

7.    Ślusarz Anna

8.    Śnieżek Tymoteusz

 

Klasa VI cykl sześcioletni

1.      Białoszewska Ewelina

2.    Kaliński Kacper

3.    Lewandowski Wojciech

4.    Sołtysiak Wojciech

5.    Tomiczek Beata

 


ABSOLWENCI PSM I STOPNIA

W LATACH 1992-2006

1995/1996
Bykowski Marcin                 akordeon
Dyjak Grzegorz                  fortepian

Gąsior Marek                      akordeon

Horodyska Magdalena         fortepian

Horodyski Sławomir             gitara

Jaworska Wioletta              fortepian

Kwiatkowska Iwona             gitara

Lejko Marcin                       fortepian

Ligięza Katarzyna                fortepian

Maracz Izabela                   fortepian

Markut Tomasz                   akordeon

Mikołajek Agata                  fortepian

Miniewska Monika                fortepian

Mockało Krzysztof              fortepian

Mokrzycka Anna                 fortepian

Morman Dominika                fortepian

Pustelnik Małgorzata           fortepian

Rozmanowski Jarosław        akordeon

Skotnicka Jolanta               fortepian

Skotnicka Katarzyna           fortepian

Skotnicka Ewa                    fortepian

Skotnicka Małgorzata         fortepian

Woźniak Agnieszka             fortepian

Wójcik Anna                       fortepian

Zięba Monika                      gitara

Ziubrak Krzysztof              akordeon


1996/1997

Butrym Aleksandra             fortepian

Esenwa Daiana                    fortepian

Horodyska Ewelina              fortepian

Koncka Bogusława               fortepian

Wasiukiewicz Aleksandra     gitara


1997/1998

Antkowiak Katarzyna           fortepian

Bałabusta Marta                  skrzypce 

Białka Michał                        skrzypce

Chromy Marta                      gitara

Dudka Ilona                         fortepian

Dyjak Piotr                          fortepian

Fandzloch Anna                    fortepian

Gierasimowicz Wojciech        fortepian

Karnas Grzegorz                  skrzypce

Łukasiewicz Anna                  fortepian

Matkowski Piotr                    fortepian

Nowak Aleksandra                fortepian

Rodziewicz Piotr                   fortepian

Sajdutko Paweł                     akordeon

Skałba Jakub                       fortepian

Sławińska Anna                     gitara

Szywała Anna                       fortepian

Topornicka Katarzyna           akordeon

Urbańska Karolina                skrzypce

Wojewoda Błażej                 fortepian

Wójcik Joanna                     gitara

Żuchowski Marcin                fortepian


1998/1999

Bereziuk Przemysław           fortepian

Goliński Jakub                     fortepian

Matkowska Anna                 skrzypce

Mediuch Paulina                   skrzypce

Sierżan Dorota                    gitara

Smreczyńska Karolina          fortepian

Sowińska Agnieszka             skrzypce

Superson Przemysław          fortepian

Szyjkowska Monika             skrzypce

Twardowska Aleksandra       skrzypce


1999/2000

Drożdżowska Ewa                 flet

Dudka Dorota                       fortepian

Dudkiewicz Łukasz                fortepian

Koman Ada                            gitara

Kotowska Monika                   fortepian

Mikler Kamila                        flet

Romańska Joanna                  flet

Rybak Jarosław                     gitara

Siwik Edyta                           fortepian

Wypych Irena                       fortepian


2000/2001

Bobiński Jarosław                 fortepian

Bogusz Paweł                        fortepian

Czyrko Natalia                      fortepian

Gryniewicz Olga                    skrzypce

Sławińska Beata                    fortepian

Sumara Katarzyna                fortepian

Sumara Piotr                         fortepian

Szywała Piotr                        akordeon

Winiarska Joanna                  fortepian


2001/2002

Araszkiewicz Ewelina            flet

Bałabusta Mateusz                skrzypce

Braniewska Dorota               gitara

Chruściak Katarzyna             fortepian

Ciaciek Natalia                      fortepian

Grześkowiak Monika              gitara

Grzonek Aleksandra              fortepian

Kalińska Adela                      fortepian

Kowalczyk Wioleta                skrzypce       

Kozieł Magdalena                  skrzypce   

Krynicka Monika                   fortepian

Kubala Tomasz                     fortepian

Major Magdalena                 skrzypce

Olczak Maciej                      akordeon

Pietras Marcin                      fortepian

Rok Hubert                          akordeon

Szepielak Paulina                  flet

Szywała Gabriela                  fortepian

Tomaszewska Żaklina            fortepian

Wasilewicz Marek                 fortepian


2002/2003

Górska Alicja                       flet

Jabłoński Paweł                    akordeon

Kostecka Agata                    fortepian

Kusibab Karol                       gitara

Nitarska Urszula                  fortepian

Pol Emilia                              fortepian

Sasin Maja                           fortepian

Sawicka Aleksandra              fortepian

Ślusarz Jan                         fortepian

Wojciechowski Krzysztof      skrzypce


2003/2004

Florkowska Anna                   saksofon

Klapetek Paulina                    trąbka

Kondracka Justyna                flet

Michalik Marta                      flet

Sarzyński Paweł                     akordeon

Sołtysiak Paulina                    fortepian

Szepielak Dominika                fortepian

Szwec Szymon                      klarnet

Wolfram Weronika                 trąbka

Wypych Adam                        fortepian

Zając Michał                          akordeon

Załęczny Patryk                     akordeon


2004/2005

Adamska Alicja                        saksofon

Bartolewska Róża                    fortepian

Głowacz Bartosz                      fortepian

Jankowska Joanna                   fortepian

Komendziński Mateusz              fortepian

Kret Aleksandra                       skrzypce

Składanowski Adam                   trąbka

Sławińska Beata                        saksofon

Zaborowska Justyna                 skrzypce


2005/2006

Borowski Jan                            fortepian

Ciaciek Agata                            fortepian

Czerski Michał                           flet

Grześkowiak Monika                  saksofon

Kowalczyk Wioleta                    flet

Kret Katarzyna                         gitara

Maciąg Rafał                             akordeon

Ślusarz Jan                              saksofon

Watras Sonia                            flet

 

 

UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH

 

      W mijającym piętnastoleciu istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Lubaniu uczniowie i nauczyciele szkoły wielokrotnie prezentowali swój dorobek artystyczny  na różnego rodzaju koncertach, popisach i audycjach muzycznych dla środowiska lokalnego. Spośród wielu konkursów i przeglądów w których brali udział uczniowie naszej szkoły odnosząc sukcesy należy wymienić:

§        Kłodzki Konkurs Pianistyczny- Kłodzko

§        Konkurs Fortepianowy Muzyki Współczesnej - Zgorzelec

§        Polsko – Niemiecki Konkurs Pianistyczny im Adama Hillera - Gorlitz

§        Międzyszkolny Konkurs Miniatur – Lubań/Zgorzelec

§        Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy – Chełm

§        Międzyszkolny Konkurs Pisania Dyktand – Legnica

§        Ogólnopolski Turniej Pianistyczny – Żagań

§        Miniaturowe Zmagania Najmłodszych Pianistów- Świdnica

§        Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów – Bydgoszcz

§        Konfrontacje Instrumentów Dętych – Oława

§        Przegląd Muzyki Popularno-Rozrywkowej – Jelenia Góra

§        Muzyczne Prezentacje Młodych Skrzypków – Bystrzyca Kłodzka

§        Dolnośląski Konkurs Akordeonowy – Lubań

§        Dolnośląskie Miniaturowe Zmagania Flecistów – Lubań

§        Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy Muzyki Rozrywkowej i Popularnej – Giżycko

 

Od kilku lat najzdolniejsi uczniowie szkoły otrzymują stypendium Starosty Lubańskiego za promowanie Powiatu Lubańskiego ,a nauczyciele  szkoły nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiąganie bardzo dobrych wyników w pracy dydaktyczno-wychowawczej.


Informację wytworzył: Bożena Sławińska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Bożena Sławińska, Data wprowadzenia: 2006-11-02 11:38:44, Zatwierdził do publikacji: Bożena Sławińska, Data publikacji 2006-11-02 11:40:52, Ostatnia zmiana: 2007-03-29 13:48:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 9744