Wyszukaj:
Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Statut Szkoły
•  Stanowiska
•  Wewnątrzszkolny Systemy
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Działania bieżące
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
•  Dokumenty
•  Atykuły
•  Konkursy
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Organy Szkoły
•  Dyrekcja Szkoły
  Zamówienia publiczne
•  Ogłoszenie
•  klauzula informacyjna IODO
  POMOC
•  Instrukcja obsługi BIP
  Akty prawne
•  Zarządzenia dyrektora
  Ochrona Danych Osobowych
•  Obowiązek informacyjny
Pomoc
Statystyki

262690
od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Konkursy Wersja do druku

VI Dolnośląskie Miniaturowe Zmagania Flecistów

 

 

Regulamin VII  Dolnośląskich Miniaturowych Zmagań Flecistów dla szkół muzycznych  I st.

30.04.2008r.

 

 

 

1.     Organizatorzy

- Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu

- Rada Rodziców przy PSM I st.

- Starostwo Powiatowe w Lubaniu.

 

2.     Cele konkursu:

- prezentacja dorobku artystycznego uczniów,

- możliwość konfrontacji swoich umiejętności,

- wymiana doświadczeń zarówno uczniów jak i nauczycieli,

- propagowanie literatury fletowej,

- rozbudzanie aktywności muzycznej uczniów.

- propagowanie gry na flecie poprzecznym

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I st..

 

    Przesłuchania odbędą się w  dwóch  kategoriach:

       - kategoria I cykl 6 – letni – klasy I,II, III

                         cykl 4 – letni – klasa I,II

 

       -kategoria II cykl 6 – letni – klasa IV,V, VI

                                   cykl 4 – letni – klasa III,IV

 

 

4. Kolejność występów ogłoszona zostanie przed rozpoczęciem konkursu.

 

5. Uczestników obowiązuje wykonanie:

    a) dowolnie wybranej etiudy

    b) miniatury z akompaniamentem.

   Cały program należy wykonać z pamięci.

 

6. Wykonywany repertuar powinien być  zgodny z programem nauczania

    danej klasy lub wyższej.

 

7. Laureaci I nagrody poprzednich edycji w tej samej kategorii wiekowej nie 

    mogą uczestniczyć w obecnej edycji  konkursu.

 

8. W razie konieczności zapewniamy akompaniatora.

 

9. Uczestnicy będą oceniani przez jury wybrane przez organizatorów .

 

10. Punktację i przydział nagród ustalają jurorzy.

 

11. Fundatorami nagród są:

-         Starostwo Powiatowe w Lubaniu

-         Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów”

-         Rada Rodziców

-         Inni sponsorzy

 

12. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa.

 

    13. Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł.

      Wpisowe należy wypłacić  na konto : Rada Rodziców przy PSM I st. w Lubaniu PKO BP S.A oddział Lubań

     nr 78 1020 2137 0000 9602 0006 8148  w terminie  do 15.04.2006r.

      z dopiskiem „Zmagania Flecistów”

 

14. Wszelkie koszty związane z dojazdem  i wyżywieniem pokrywają szkoły

       delegujące.

 

15. Termin zgłoszeń wraz z podaniem programu oraz załączoną kopią

       dowodu wpłaty wpisowego upływa z dniem 10.04.2007r.

 

16. Przesłuchania odbędą się 15.04.2007r. w auli Państwowej Szkoły

      Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu od godz. 10.00.

      przy ul. Kombatantów 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia uczestników

     VII   Dolnośląskich Miniaturowych Zmagań Flecistów

 

30.04.2008r.

 

 

Szkoła delegująca …………………………………………….

 

Imię i nazwisko ……………………………………………….

 

Klasa/cykl. …………………………………………………….

 

Data urodzenia ………………………………………………..

 

Nauczyciel (imię, nazwisko, tytuł) ……………………………

 

Akompaniator (imię, nazwisko, tytuł) ………………………..

 

 

Program: (imię i nazwisko kompozytora, pełny i dokładny tytuł utworu)

 

1.    Etiuda …………………………………………………………

 

 

 

2.    Utwór dowolny: (miniatura) …………………………………..

 

 

 

 

 

 

Podpis Nauczyciela                           pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły

 


.

 

 

 


  

                                                             

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 


Informację wytworzył: Bożena Sławińska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Bożena Sławińska, Data wprowadzenia: 2007-03-29 13:34:02, Zatwierdził do publikacji: Bożena Sławińska, Data publikacji 2007-03-29 13:36:05, Ostatnia zmiana: 2008-04-11 14:46:58, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 943