Wyszukaj:
Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Statut Szkoły
•  Stanowiska
•  Wewnątrzszkolny Systemy
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Działania bieżące
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
•  Dokumenty
•  Atykuły
•  Konkursy
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Organy Szkoły
•  Dyrekcja Szkoły
  Zamówienia publiczne
•  Ogłoszenie
•  klauzula informacyjna IODO
  POMOC
•  Instrukcja obsługi BIP
  Akty prawne
•  Zarządzenia dyrektora
  Ochrona Danych Osobowych
•  Obowiązek informacyjny
Pomoc
Statystyki

262684
od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Konkursy Wersja do druku

VI dolnośląski konkurs akordeonowy

Regulamin VI Dolnośląskiego Konkursu Akordeonowego dla Szkół Muzycznych I st.

22.05.2009r.

 

1. Organizatorzy:

- SM I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu,

- Rada Rodziców,

- Starostwo Powiatowe w Lubaniu.

2. Cele konkursu:

- prezentacje dorobku artystycznego uczniów,

- możliwość konfrontacji swoich umiejętności,

wymiana doświadczeń artystycznych,

- podnoszenie poziomu sztuki wykonawczej i konfrontacja metod

   nauczania gry na akordeonie,

- upowszechnienie nowych pozycji repertuarowych.

3. Przesłuchania odbędą się w trzech kategoriach:

a) kategoria pierwsza: klasa I i II cyklu sześcioletniego

                                    klasa I cyklu czteroletniego

b) kategoria druga :     klasy III i IV cyklu sześcioletniego

                                    klasa II cyklu czteroletniego

c) kategoria trzecia:    klasy V i VI cyklu sześcioletniego

                                    klasy III i IV cykli czteroletniego

4. Uczestników obowiązuje:

a) w kategorii pierwszej – program dowolny, czas trwania do 5 min.

b) w kategorii drugiej – program dowolny o zróżnicowanym

                                      charakterze, czas trwania do 5 min.

c) w kategorii trzeciej – wykonanie minimum dwóch utworów

program dowolny o zróżnicowanym charakterze, czas trwania do 10 min. Program powinien odpowiadać  wymogom repertuarowym danej klasy lub

   wyższej. Program należy wykonać z pamięci.

5. Uczestnicy będą oceniani przez Jury wybrane przez organizatorów

konkursu. Decyzje  Jury są ostateczne.

6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy laureatów oraz nagrody, o ich podziale zadecyduje Jury.

7. Jury przewiduje przyznanie nagrody specjalnej dla największej indywidualności konkursu.

8 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

9. Przesłuchania rozpoczną się 22.05.2009r. o godz. 10.00 w auli

 SM I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu przy Al. Kombatantów 11.

10. Uczestnicy będą występować w kolejności alfabetycznej po wylosowaniu danej litery przez  Przewodniczącego Jury.

11. Każdy uczestnik wpłaca akredytację w wysokości 50

 Wpisowe należy wpłacić na konto :

Rada Rodziców przy SM I st. w Lubaniu PKO BP S.A. Oddział Lubań nr 46 1020 2137 0000 9902 0086 3589 z dopiskiem „dolnośląski konkurs akordeonowy”.

12.Wszelkie koszty związane z dojazdem i wyżywienie pokrywają szkoły delegujące.

13. Termin zgłoszeń wraz z akredytacją i podaniem programu upływa z dniem 05.05.2009r.

15. Konkurs jest imprezą jednoetapową i odbywa się z udziałem publiczności.

16. Przesłuchania zakończą się koncertem laureatów z udziałem zaproszonych gości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Dolnośląski Konkurs Akordeonowy

Lubań 25.05.2009r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

KATEGORIA  ................KLASA.............INSTRUMENT............................

 

 

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA……………………………………………… ............................................................................................................

 

 

DATA URODZENIA.............................................................................

 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY...................................................................

………………………………………………………………………………

 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA......................................................

………………………………………………………………………………

 

PROGRAM:

 

1...................................................................................................

 

2...................................................................................................

 

3…………………………………………………………………………

 

czas programu .............................

 


Informację wytworzył: Bożena Sławińska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Bożena Sławińska, Data wprowadzenia: 2009-03-10 13:50:02, Zatwierdził do publikacji: Bożena Sławińska, Data publikacji 2009-03-10 13:51:45, Ostatnia zmiana: 2009-03-11 12:51:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 855