Wyszukaj:
Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Statut Szkoły
•  Stanowiska
•  Wewnątrzszkolny Systemy
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Działania bieżące
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
•  Dokumenty
•  Atykuły
•  Konkursy
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Organy Szkoły
•  Dyrekcja Szkoły
  Zamówienia publiczne
•  Ogłoszenie
•  klauzula informacyjna IODO
  POMOC
•  Instrukcja obsługi BIP
  Akty prawne
•  Zarządzenia dyrektora
  Ochrona Danych Osobowych
•  Obowiązek informacyjny
Pomoc
Statystyki

262786
od 06 stycznia 2006
Informacje ogólne » Wewnątrzszkolny Systemy Wersja do druku

Regulamin Bilbioteki Szkolnej


Załącznik nr 5 do Zarządzenia

Dyrektora SM I st. im. O .Kolberga w Lubaniu

Nr 19/2008/2009 z dnia 23.03.2009r.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM.OSKARA KOLBERGA W LUBANIU

 

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która umożliwia  korzystanie z zasobów nutowych, książkowych i innych będących na jej wyposażeniu.


2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie oraz pracownicy Szkoły.


3. Zbiory biblioteki szkolnej i fonoteki mają na celu wspieranie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, służą doskonaleniu pracy nauczycieli jak również szerzeniu wiedzy muzycznej wśród uczniów.


4. W zbiorach biblioteki mogą znajdować się: nuty, książki, materiały dydaktyczno- metodyczne oraz nagrania fonograficzne i video. 


5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
-  gromadzenie i opracowywanie zbiorów
-  wypożyczanie książek oraz nut.


6. Budżet Szkoły, w miarę możliwości, zapewnia bibliotece środki na zakup nowych zasobów.


7. Bibliotekę szkolną prowadzi wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły.


8. Do podstawowych zadań pracownika należy:

 udostępnianie zbiorów,
 pomoc w poszukiwaniu informacji,
 indywidualne doradztwo w doborze literatury,
 pomoc w samokształceniu,
 gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami Szkoły,
 ewidencja i opracowanie zbiorów,
 selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,
 organizacja warsztatu informacyjnego w postaci tradycyjnych katalogów kartkowych,


9. Czas pracy biblioteki:


 biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z   organizacją roku szkolnego,
 okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece inwentaryzacji
• czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem Szkoły,

 

Regulamin biblioteki uchwalony został przez Radę Pedagogiczną szkoły

w dniu  23 marca  2009r.


Informację wytworzył: Bożena Sławińska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Bożena Sławińska, Data wprowadzenia: 2009-04-07 17:31:40, Zatwierdził do publikacji: Bożena Sławińska, Data publikacji 2009-04-07 17:31:55, Ostatnia zmiana: 2009-04-07 17:32:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 739