Wyszukaj:
Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Statut Szkoły
•  Stanowiska
•  Wewnątrzszkolny Systemy
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Działania bieżące
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
•  Dokumenty
•  Atykuły
•  Konkursy
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Organy Szkoły
•  Dyrekcja Szkoły
  Zamówienia publiczne
•  Ogłoszenie
•  klauzula informacyjna IODO
  POMOC
•  Instrukcja obsługi BIP
  Akty prawne
•  Zarządzenia dyrektora
  Ochrona Danych Osobowych
•  Obowiązek informacyjny
Pomoc
Statystyki

262764
od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Konkursy Wersja do druku

Regulamin VIII Dolnośląskich Miniaturowych Zmagań Flecistów dla szkół muzycznych I st. 28.04.2010r.

 

Regulamin VIII  Dolnośląskich Miniaturowych Zmagań Flecistów dla szkół muzycznych  I st.

28.04.2010r.

 

 

 

1.     Organizatorzy

-  Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu

- Rada Rodziców przy SM I st.

- Starostwo Powiatowe w Lubaniu.

 

2.     Cele konkursu:

- prezentacja dorobku artystycznego uczniów,

- możliwość konfrontacji swoich umiejętności,

- wymiana doświadczeń zarówno uczniów jak i nauczycieli,

- propagowanie literatury fletowej,

- rozbudzanie aktywności muzycznej uczniów.

- propagowanie gry na flecie poprzecznym

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I st..

 

    Przesłuchania odbędą się w  trzech  kategoriach:

 

- kategoria I      cykl 6 – letni – klasa   I

                    

-kategoria II     cykl 6 –letni  - klasa    II,  III,   

                           cykl 4 – letni – klasa   I,    

 

-kategoria III   cykl 6 – letni – klasa    IV, V,  

                                     cykl 4 – letni – klasa    II,  III, 

 

 

4. Kolejność występów ogłoszona zostanie przed rozpoczęciem konkursu.

 

5. Uczestników obowiązuje wykonanie:

    a) dowolnie wybranej etiudy

    b) miniatury z akompaniamentem.

   Cały program należy wykonać z pamięci.

 

6. Wykonywany repertuar powinien być  zgodny z programem nauczania

    danej klasy lub wyższej.

 

7. Laureaci I nagrody poprzednich edycji w tej samej kategorii wiekowej nie 

    mogą uczestniczyć w obecnej edycji  konkursu.

 

8. W razie konieczności zapewniamy akompaniatora.

 

9. Uczestnicy będą oceniani przez jury wybrane przez organizatorów .

 

10. Punktację i przydział nagród ustalają jurorzy. Decyzje jury są ostateczne.

 

11. Fundatorami nagród są:

-         Starostwo Powiatowe w Lubaniu

-         Rada Rodziców

-         Inni sponsorzy

 

12. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa.

 

    13. Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 60 zł.

      Wpisowe należy wypłacić  na konto : Rada Rodziców przy PSM I st.

       w   Lubaniu PKO BP S.A oddział Lubań

     nr 46 1020 2137 0000 9902 0086 3589  w terminie  do 10.04.2010r.

      z dopiskiem „Zmagania Flecistów”

 

14. Wszelkie koszty związane z dojazdem  i wyżywieniem pokrywają szkoły

       delegujące.

 

15. Termin zgłoszeń wraz z podaniem programu oraz załączoną kopią

       dowodu wpłaty wpisowego upływa z dniem 10.04.2010r.

 

16. Przesłuchania odbędą się 28.04.2010r. w auli j Szkoły

      Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu od godz. 10.00.

      przy ul. Kombatantów 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia uczestników

     VIII  Dolnośląskich Miniaturowych Zmagań Flecistów

 

28.04.2010r.

 

 

Szkoła delegująca …………………………………………….

 

Imię i nazwisko ……………………………………………….

 

Klasa/cykl. …………………………………………………….

 

Data urodzenia ………………………………………………..

 

Nauczyciel (imię, nazwisko, tytuł) ……………………………

 

Akompaniator (imię, nazwisko, tytuł) ………………………..

 

 

Program: (imię i nazwisko kompozytora, pełny i dokładny tytuł

                 utworu)

 

1.    Etiuda …………………………………………………………

 

 

2.    Utwór dowolny: (miniatura) …………………………………..

 

 

 

Karty zgłoszeń prosimy wypełnić komputerowo.

 

 

Podpis Nauczyciela                                Pieczątka i podpis Dyrektora

 

 


Informację wytworzył: Bożena Sławińska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Bożena Sławińska, Data wprowadzenia: 2010-02-16 12:00:05, Zatwierdził do publikacji: Bożena Sławińska, Data publikacji 2010-02-16 11:59:54, Ostatnia zmiana: 2010-02-16 12:00:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 653